Loại sản phẩm: Letter Head

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: xanh lá cây

Phong cách: đơn giản