Loại sản phẩm: Letter Head

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: xanh nước

Phong cách: sang trọng