Loại sản phẩm: LetterHead

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh, vàng, trắng

Phong cách: sang trọng, đơn giản