Loại sản phẩm: LetterHead

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh da trời

Phong cách: Đơn giản, bắt mắt