Loại sản phẩm: Letter Head

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đỏ, trắng

Phong cách: Đơn giản, bắt mắt