Loại sản phẩm: LetterHead

Hình dáng: Chữ nhật nằm

Màu sắc: Cam

Phong cách: Đơn giản, bắt mắt