Loại sản phẩm: Letter Head

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đỏ. đen

Phong cách: sang trọng, đơn giản