Loại sản phẩm: LetterHead

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: đỏ, xanh

Phong cách: đơn giản, hiện đại.