Loại sản phẩm: LetterHead

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Tím xanh

Phong cách: đơn giản, sang trọng