Loại sản phẩm: Letter Head

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đỏ, đen

Phong cách: đơn giản, hiện đại.