Loại sản phẩm: LetterHead

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh lá cây

Phong cách: đơn giản